Автобиографиялық әңгіме

С. Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана (Басы өткен санда).  Қобызшы, домбырашы, әнші, жүйрік ат, қыран құсқа құмар Ботпай деген жақын ағамыз улап-шулап отырған балалардың арасына жиі келіп отырады. Үлкендерден біреу келгенде балалар тіпті әндетіп кетеді (ескі оқудың әдісінде үндемей оқу атымен жоқ қой!):  -Әліпкі-күсін – ән, әліпкі-кәсін – ен, әліпкі-күтірөн-әи-ен, өн!  Жарықшақсыз жас дауыстарға…