Экскурсия по выставке «Ұлы дала дүбірі – Встреча в Великой степи» для сотрудников Управления специализированной службы охраны СКО

Экскурсия по выставке «Ұлы дала дүбірі – Встреча в Великой степи» для сотрудников Управления специализированной службы охраны СКО. 22 февраля отдел читальных залов провел экскурсию – знакомство с выставкой, посвященной V Всемирным играм кочевников. Все ближе это важное для нашей страны событие. Все интереснее узнавать новые моменты подготовки игр. Руководитель отдела рассказала об истории Всемирных игр…

Зарқын ТАЙШЫБАЙ: “ЖУРНАЛИСТИКА – МЕНІҢ ТАҒДЫРЫМ”

– Шәкірт тәрбиелеу, соның ішінде болашақ журналистерді оқыту – ешқандай атақ пен ақ­ша­ға айырбастамайтын аяулы ең­бек. Ғұмырымды осы шаруаға ар­нағаным үшін бақыттымын. Біз­дің кезімізде мектепте қабырға газеті деген болатын. Сегізінші сы­ныптан бастап үш жыл қа­быр­ға газетінің редакторы бол­дым. Әрине, мұғалімдердің кө­ме­гімен. Мектеп бітіргеннен ке­йін бір жыл колхозда трактор жүр­гіздім, келесі жылы он жеті жа­сым­да аудандық…